Về Đắk Lắk ăn ‘đặc sản’ hạt điều nướng than

Xã EaWy, EaHleo, Đắk Lắk hiện nay đang vào mùa thu hoạch điều. Hạt điều nướng là một trong những đặc sản nơi đây. Khác với hạt điều sấy, hạt điều nướng thơm và bùi hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Hotline: 0886073757