Hạt điều tươi 500gr

200.000

  • Loại: W320
  • Số lượng hạt : 720-730 hạt/kg
  • Tên gọi: Hạt điều tươi, hạt nguyên
  • Đặc điểm: Màu trắng hoặc trắng ngà.
Hotline: 0886073757