Hạt điều tươi 500gr

235.000

  • Loại: hạt nguyên
  • Đặc điểm: Màu trắng hoặc trắng ngà.
  • Khối lượng tịnh: 500gr
Hotline: 0886073757