Hạt điều nhân trángWS

Liên hệ

  • Loại: WS
  • Số lượng hạt: hạt/kg
  • Tên gọi: Nhân hạt điều trắng, hạt bể đôi
  • Đặc điểm: Màu trắng hoặc trắng ngà, không có nám đen hoặc nâu
Hotline: 0886073757