Hạt điều tươi WS 500gr

205.000

  • Loại: vỡ
  • Tên gọi: hạt điều tươi, hạt vỡ đôi
  • Đặc điểm: Màu trắng hoặc trắng ngà.
  • Trọng lượng tịnh: 500gr
Hotline: 0886073757