Hạt điều nhân trắng LP

Liên hệ

  • Loại: LP
  • Số lượng hạt : hạt/kg
  • Tên gọi: Nhân hạt điều trắng, hạt bể 4
  • Đặc điểm: Màu trắng hoặc trắng ngà, không có nám đen hoặc nâu
Hotline: 0886073757