Xem tất cả 4 kết quả

Tiêu chuẩn nhân hạt điều trước khi chế biến: phải được sấy khô, có mùi tự nhiên, không có mùi… 159.000
Tiêu chuẩn nhân hạt điều trước khi chế biến: phải được sấy khô, có mùi tự nhiên, không có mùi… 189.000
Tiêu chuẩn nhân hạt điều trước khi chế biến: phải được sấy khô, có mùi tự nhiên, không có mùi… 299.000
Tiêu chuẩn nhân hạt điều vị béo, mùi tự nhiên, không có mùi ôi dầu. Có hương vị thơm ngon,… 355.000
Hotline: 0886073757