Hạt điều nhân trắng W320

Liên hệ

  • Loại: W320
  • Số lượng hạt : 720-730 hạt/kg
  • Tên gọi: Nhân hạt điều trắng, hạt nguyên
  • Đặc điểm: Màu trắng hoặc trắng ngà,không có nám đen hoặc nâu
Hotline: 0886073757