Xem tất cả 2 kết quả

-8%
Tiêu chuẩn nhân hạt điều trước khi chế biến: phải được sấy khô, có mùi tự nhiên, không có mùi… 125.000 115.000
-4%
Tiêu chuẩn nhân hạt điều trước khi chế biến: phải được sấy khô, có mùi tự nhiên, không có mùi… 230.000 220.000
Hotline: 0886073757